Projektová činnost

Projektování elektrických zařízení do 1000V v objektech třídy „A" i „B" podle §10, vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Revizní činnost

Provádění revizí a kontrol elektrických zařízení do 1000V v prostorách bez nebezpečí výcbuchu.

Montážní činnost

V oblasti elektromontážních prací ,máme nepřeberné množství praktických zkušeností. Díky tomu můžeme realizovat elektro zakázky v různých odvětvých a potřebách lidského života.

Dále jsme schopni zajistit:

Kurzy a přezkoušení dle vyhl. č. 50/1978Sb., odborné studie, výroba rozváděčů pro laickou obsluhu (DBO).

Kurzy vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Individuální kurzy včetně přezkoušení dle vyhl. č. 50/1978 Sb. §3, §4, §5 §6, §7, §8.

Výroba rozváděčů pro obsluhování laiky

Hlavním oborem činnosti je výroba rozváděčů a instalace rozváděčů pro bytovou a občanskou výstavbu (rozváděče pro laickou obsluhu - DBO).

Zpracování světelných studií a vizualizací

Měření umělého osvětlení, měření nouzového osvětlení, návrhy osvětlení (zejména projekty osvětlení bytů, kancelářských prostor, veřejné osvětlení)

Měření termokamerou

Měření termokamerou je schopno diagnostikovat skutečný aktuálně-technický stav jakéhokoliv objektu a to i včetně slabých anomálií. Nabízíme měření zejména pro elektrorozvody, fotovoltaické panely.